Lykkja

Eiendommen har et totalt areal på drøyt 2300 daa, derav: 

                Fulldyrket jord                     26 daa

                Innmarksbeite                      26 daa

                Skog, iflg. Skogbr.plan       836 daa

                Annen skog, fjellvidde     1409 daa

                Tun, hage                                 6 daa

Bygningene

Hovedhuset, egentlig 2 bygninger.  Den eldste delen oppført ca. 1900, den nyeste delen ble bygget til i 1994-95. 

IMG_0869.JPG

Gamalstugu fra ca. 1720 var det opprinnelige våningshuset på gården.  Her bodde en familie på 11.  8. sept. 1912 ble Arbeiderpartiet i Skåbu stiftet i Gamalstugu.

IMG_1660.JPG

Raudstugu  laftet opp ca. 1900.  2 etasjer, 1.etg. stue og 2. etg. soverom og bad.  Var i sin tid bygdas brennvinsutsalg!

AR_img_0837-1_R01.jpg

Karenstugu slutten av 1800.  Her bodde Karen bagstekone.

Stallen fra 1700-tallet.  Måtte tas helt ned og laftes på nytt i Heidal med delvis utskifting av stokker.

Bygningen er i 2 etasjer med potetkjeller i underetasjen.  I 1. etg. er det gjesterom og i 2. etg. er det kontor.

Seterhus, Heidalstugu. Opprinnelig fra setervoll i Heidal.  Gårdens eldste hus fra 1500-tallet.  Ble flyttet til gården for i 2007.

Årestua fra 1695, flyttet til gården og restaurert.

Bagstehuset har vedfyrt flatbrødtakke og ystekjele fra Ådals Brug og er ofte i bruk.

Badstua.  Laftet opp av 1700-talls tømmer som var til overs fra stor tømmerløe som ble flyttet til gården i 1997.  1700-talls søyler i hjørnene bærer taket i øst.  Praktisk badstue i jevnlig bruk.

AR_img_6983_R01.jpg

Stabbur 1.  Oppført i 1720 i 2 etasjer.  Brukes til oppbevaring.

Stabbur 2.  Oppført i 1760 i 2 etasjer, hvorav 2 etasje brukes som gjestrom.

Stabbur 3.  Lite stabbur fra Telemark, ca. 1763.  Flyttet til gården i 2013.  Her henger skinker og fenalår til modning.

Stabbur 4.  Sørenburet.  2 etasjes stabbur, ca. 1700-tallet, laftet i solimpregnert tømmer.  Buret ble satt opp på Lykkja i 2013 og tilhørte i sin tid maleren Henrik Sørensen.  Han flyttet buret fra Telemark til Holmsbu omkring 1850.  Stabburet er fullisolert og ble ferdig restauret i 2014 og brukes som oppholdsrom i 1. etg. og kontor i 2. etg.

Det gamle hønsehuset måtte rives og erstattes med Sørenburet.

Maurstugu.  laftet tømmerhus fra rundt 1700 tallet, som opprinnelig kommer fra en av de eldste gårdene i Skåbu, Maurstad gård.  Senere ble det flyttet til Snekkerverkstedet i Skåbu, hvor det ble bygget på en ekstra stue.  I 2010 ble huset tatt ned igjen og flyttet til Lykkja.  Bygningen ble oppgradert til dagens standard, samtidig som det har beholdt mye av det opprinnelige.  Huset er et flott tilskudd til øvrig bebyggelse på gården og blir brukt av familie og venner som kommer på besøk.

IMG_1557.JPG

Fjøs / Låve.  Oppført ca. 1940.  Sauefjøs i 1. etg., 5 båser for sau, samt 1 hesteboks.  Høyloft i 2. etg. og gjødselkjeller under.

Treskeløa.  Fra 1700-tallet.  Brukt som snekkerbod og oppbevaringsrom.  Under treskeløa har det vært grisehus.  Nå brukt som tilleggsfjøs for sau og vær.  Klokketårnet på taket av treskeløa er typisk for Gudbrandsdalen, ble i sin tid brukt til å kalle inn arbeidsfolk til måltidene.

Brønnhuset.  Oppført i 1994.  Utvendig spring for vann til andre hus, som Raustugu og Karenstugu.  Vannforsyningen til gården kommer fra egen borebrønn like nord for våningshuset.  Det ble boret ned til 106 m i 1991 og funnet rikelig med godt vann.

Vedskåla oppført i 1994.

Garasjelåve.  Bygningen er fra 1740.

Redskapshus oppført i 2003. Er flyttet lenger bort på tomta i 2016.

Med til Lykkja fjellgård hører

Perslåa seter

som ligger ca. 10 km fra gården inntil Murudalsveien.  Veien ble nylig oppgradert er er en 24 km god gjennomfartsvei mellom Skåbu og Heidal.  Tidligere var dette hovedveien til Sikkilsdalen og videre vestover.  Mang en gang når det stormet som verst søkte veifarende ly på Perslåa, som hadde de eneste fastboende i dette området.  Et lite butikkutsalg var også tidligere tilknyttet Perslåa.

Øvre seterhus.  Laftet tømmer, oppført på 1700-tallet.

Nedre seterhus.  Laftet tømmer, oppført på 1700-tallet.  Tilbygd gang i østgavl i 1996.  På frodig setervoll med frisk fjellbekk hører 2 seterløer og uthus/vedskjul med bl.a. utedo.

Perslåa seter

Perslåa seter

Perslåa desember 2017

Perslåa desember 2017

Desembersol over Perslåa

Desembersol over Perslåa